Hydroosev

Nabízíme aplikaci hydroosevu pro různé realizace

Dálnice, silnice a železniční komunikace – využití hydroosevu v jednom kroku díky rychlé a snadné aplikaci pro dokončení úpravy okolí dopravní výstavby. Kromě lepšího vzhledu díky osevu travnatých popř. divokých porostů, může hydroosev zajistit i stabilizaci nechráněných a nezpevněných svahů čímž efektivně brání půdní erozi.

Trávníky – zde umožňuje hydroosev rychlý, levný a spolehlivý způsob založení trávníků u různých staveb. Využití například u hypermarketů, domů, parků, hřišť atd.

Půdní eroze, stabilizace svahů – nasazení hydroosevu v případech zpevnění svahů a ochranně proti půdní erozi je řešením, které se vyznačuje výborným poměrem cena/výkon. Snadné a rychlé zatravnění svahů přináší nejen estetický vzhled, ale i trvalé zpevnění půdy a svahů. Je vhodný jak při rozsáhlých tak i při menších projektech. Zároveň je hydroosev použitelný i v lokalitách, kde je problematický přístup.

Prašnost – při specifickém nasazení je možné využít hydroosev pro snížení prašnosti. Vytváří povrchovou vrstvu, která uzavře povrch a zabraňuje víření částeček prachu. Např. na staveništích, skládkách, popílkovištích atd.

Protipovodňová opatření – pro rychlé zatravnění protipovodňových valů a hrází v blízkosti vodních toků. Vhodnou kombinací materiálu hydroosevu a zpevňujících rohoží se také docílí zvýšení odolnosti koryta proti proudící vodě.

Golf – založení kvalitních trávnatých ploch na golfových hřištích. Velké a členité plochy, malá časová náročnost a vysoká kvalita trávníku to jsou výhody, které v této oblasti nabízíme. Můžeme zajistit také „dosévaní“ při údržbě porostu a úpravách hřišť.

Revitalizace krajiny, biologické rekultivace – hydroosev nabízí rychlý a efektivní způsob pro obnovu krajinného rázu následků staveb, těžby v povrchových dolech, uzavírání skládek apod. Je možné využít hydroosev i pro zpevnění břehů při zatopení povrchových dolů.

V případě zájmu Vám rádi vypracujeme cenovou nabídku dle konkrétních podmínek a požadavků.