Hydroosev

Naše společnost se zabývá realizací hydroosevu dle požadavků zákazníka. Základem technologie hydroosevu je rovnoměrný nástřik homogenní směsi na plochy určené pro výsev travnatých porostů, které jsou často i těžko přístupné. Směs se připravuje v nádrži z jednotlivých dílčích složek, které tvoří voda, osivo, mulčovací materiál, hnojivo a další přísady. Tento moderní způsob se vyznačuje nejen svou ekonomickou výhodností, ale i jednoduchou, rychlou a efektivní aplikací, rovnoměrností pokrytí ploch, omezením půdní eroze, možností ovlivnění rychlosti klíčivosti rostlin atd. Hydroosev přispívá také k rychlosti obnovy krajinného rázu (např. povrchové doly a rekultivace), je možné jej využít pro eliminaci prašnosti, stabilizaci svahů (např. lyžařské svahy), pro protipovodňové valy a hráze, pro golfová hřiště, pro solární elektrárny, úpravy ploch po výstavbě komunikačních staveb (např. okolí dálničních a železničních komunikací) a také pro dokončovací úpravy v okolí staveb hypermarketů atd.. V neposlední řadě realizujeme náročné protierozní projekty s využitím materiálu FGM Flexterra.

Sadové a vegetační úpravy

Nedílnou součástí nabídky naší firmy jsou sadovnické a vegetační práce včetně terénních úprav s rozprostřením ornice. Realizace a údržba soukromé a veřejné zeleně v areálech firem, výrobních závodů, měst a obcí. Parkové úpravy, výsadba dřevin s možností následné péče, mulčování porostů. Revitalizace travnatých ploch, sekání včetně likvidace biomasy, chemické odplevelení a další.